Név

 

Dr. Márkus Edina Ilona

 

 

 

Munkahelyek

 

Időtartam (-tól -ig)

 

2011. március 28-– jelenleg is

Munkáltató neve

 

Debreceni Egyetem BTK, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék

Tevékenység típusa, ágazat

 

Felsőoktatás, felnőttképzés

Foglalkozás, beosztás

 

Egyetemi adjunktus

Főbb tevékenységek és feladatkörök

 

Oktatási tevékenység

Felsőfokú szakképzésben, felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben.

Oktatott tárgyak: A felnőttoktatás hazai és nemzetközi intézményrendszere I-II, A felnőttképzés módszertana I-II. Pályaorientáció, Neveléstudományi kutatások I-II, Andragógiai kutatások, Projektmenedzsment és pályázatírás I-II., A nonprofit szektor és menedzsmentje I-II.

Tantervfejlesztés

·  2016-: Részvétel a Közösségszervező BA szak szakindítási dokumentumainak kialakításában

·  2011-: Részvétel az Andragógia MA szak és szakirányú továbbképzési szakok szakindítási dokumentumainak kialakításában

 

Kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való folyamatos aktív részvétel, jelenleg a következőkben:

 

Téma

Időszak

Adományozó intézmény

Szerep

Die Transformationsprozesse im Kulturbereich mittel- und ostmitteleuropäischer Städte im Hinblick auf das Dritte System.

(Vezető: Matthias Theodor Vogt)

2000

Volkswagen Alapítvány

A Debreceni Egyetem kutatócsoportjának tagja

A kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években

2000

Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért

Kutató

Önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműködése az Észak-alföldi régióban

2006

OKM Kiemelt Intézményi Támogatások

Kutatásvezető

A felnőttkori tudáskorrekciós elköteleződés és az autonóm tanulás

(Vezető: Forray R. Katalin)

2007-2009

OTKA

A kutatócsoport tagja

A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban

(Vezető: Kozma Tamás)

2007-2010

OTKA

Az LLL munkacsoport tagja

Az egyházak oktatási szerepe Közép- és Kelet-Európában a politikai változások után

(Vezető: Pusztai Gabriella)

2007-2010

EU FP6

A felnőttoktatás és egyház munkacsoport tagja

Civil szféra humán erőforrás kapacitásának szerepe a vidékfejlesztésben

(Vezető: Juhász Erika)

2012

Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat

Társkutató

Tanuló régiók Magyarországon

(Vezető: Kozma Tamás)

2012-2015

OTKA

Az LLL, kultúra munkacsoport tagja, az általános képzés alcsoport vezetője

TECERN - Teacher Education Central European Research Network

(Vezető: Pusztai Gabriella)

2013

Visegrádi Alap

A tanártovábbképzés oktatáspolitikai aspektusai munkacsoport vezetője

Az általános célú felnőttképzés Magyarországon

2014

Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj

Kutató

LearnInnov - Társadalmi innováció és közösségi tanulás 2017-2019 EFOP-5.2.2-17 Kutató

 

Tehetséggondozás

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) témavezető tanára vagyok. 2008-tól részt veszek a Debreceni Egyetem Tudományos Diákköri munkájában, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Andragógia Tanszék TDK Szakmai Műhelyének a vezetője vagyok. Többek között az intézetünk Nemzeti Tehetség Program pályázatainak megírása és menedzselése, a tanszéki TDK tevékenység, házi forduló megszervezése a feladatom.

Az oktatói munkám fontos részét képezi az alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók szakdolgozatának és Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatának vezetése. A Tudományos Diákköri Konferenciákon 2003-ban különdíjat (Szőcs Adrienn), 2009-ben különdíjat (Fekete Adrienn Réka) és III. helyezést (Buglyó Csilla - Kathi Hedda), 2011-ben második helyezést (Pálfi Nóra). 2013-ban első helyezést (Szabó Barbara Éva), 2015-ben első helyezést (Barta Fruzsina) és különdíjat (Szücs Szabina) értek el pályamunkáikkal hallgatóim.

 

• Időtartam (-tól -ig)

 

2001-2011.

• Munkáltató neve

 

Debreceni Egyetem GYFK, Társadalomtudományi Tanszék

• Tevékenység típusa, ágazat

 

Felsőoktatás - felnőttképzés

• Foglalkozás, beosztás

 

Főiskolai docens

• Főbb tevékenységek és feladatkörök

 

Oktatási tevékenység (felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, továbbképzési tanfolyamokon), Szabadidő és művelődés a helyi társadalomban, Felnőttképzési szolgáltatások, Felnőttoktatás, -képzés hazai intézményrendszere I-II., Felnőttoktatás tervezése és marketingje I-II., Nonprofit szervezetek, Nonprofit menedzsment tárgyak oktatása.

 

Tantervfejlesztés

·  2007-: Részvétel az emberi erőforrás tanácsadó MA szak szakindítási dokumentumának kialakításában. 2009-től az emberi erőforrás tanácsadó MA szak DE GyFK kari képzésfelelőse.

·  2006-: Részvétel a nonprofit képzések kialakítását – jelenleg a közösségi, civil szervező, nonprofit felsőfokú szakképzés létesítését – célzó Nonprofit Képzési Műhely munkájában.

·  2003-2004: Részvétel az andragógia BA szak létesítő és indítási dokumentumainak kialakításában.

·  2003-: Részvétel az andragógia BA, valamint az andragógia, az emberi erőforrás tanácsadó és a kulturális mediátor MA szakok létesítési munkálatait szervező, létesítési dokumentumát kialakító konzorcium, 2006 szeptemberétől szakbizottság munkájában. 16 hazai felsőoktatási intézmény képviselőiből álló szervezet.

·  2001-2002: Részvétel a művelődésszervező főiskolai alapszak kialakításában, a szaklétesítési és szakindítási dokumentum elkészítésében.

Részvétel a nonprofit képzések kialakítását – jelenleg a nonprofit Felsőfokú Szakképzés létesítését – célzó Nonprofit Képzési Műhely munkájában.

 

• Időtartam (-tól -ig)

 

1998-2001.

• Munkáltató neve

 

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és művelődéstudományi Doktori Program, Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék, Debrecen

• Tevékenység típusa, ágazat

 

Felsőoktatás

• Foglalkozás, beosztás

 

Projektasszisztens, doktorandusz

• Főbb tevékenységek és feladatkörök

 

Oktatási tevékenység.

Szakképzés, átképzés; Művelődéskutatás I-II – nonprofit kutatások; EU-tanulmányok – Kultúrpolitikai és oktatáspolitikai koncepciók kormányközi és nem kormányzati szervezetek tekintetében tárgyak oktatása.

Kutatási tevékenység.

A Drezdai Egyetem, az Institut für Kulturelle Infrastruktur Sachsen és a Debreceni Egyetem közös kutatásában (Kulturális átalakulási folyamatok Kelet-Közép-Európában, különös tekintettel a nonprofit szektorra) a debreceni kutatócsoport asszisztense (2000). Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszéke és a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete közös - a felnőttképzési intézményrendszer helyzetét vizsgáló - kutatásban közreműködés. A vizsgálat célja, hogy átfogó leírást adjon Borsod-Abaúj-Zemplén megye felnőttképzéssel foglalkozó intézményéről, ezek feladatairól, felépítéséről és programjáról. (2001).

Önkéntes munka a civil szektorban

 

 

• Időtartam (-tól -ig)

 

2013-

• Munkáltató neve

 

Nullpont Kulturális Egyesület

• Tevékenység típusa, ágazat

 

Oktatási, kulturális nonprofit szektor

• Foglalkozás, beosztás

 

Egyesületi elnök

• Főbb tevékenységek és feladatkörök

 

A szervezet fő tevékenysége: a művelődési és felnőttképzési területen felsőoktatásban tanulók gyakorlatának támogatása, tehetséggondozása; közösségfejlesztési programok, kulturális és oktatási témájú kutatások bonyolítása, tudományos ismeretterjesztő és kulturális programok szervezése. Vezetési és ügyviteli feladatok (forrásteremtés, stratégiai tervezés, projekttervezés és menedzsment képviselet).

Vezetési és ügyviteli feladatok (forrásteremtés, stratégiai tervezés, projekttervezés és menedzsment, képviselet, rendezvényszervezés, önkéntes-szervezés, önkéntesek irányítása) ellátása.

 

Időtartam (-tól -ig)

 

 

2000-2013

• Munkáltató neve

 

Életvonal Alapítvány

• Tevékenység típusa, ágazat

 

Oktatási, kulturális nonprofit szektor

• Foglalkozás, beosztás

 

Kuratóriumi elnök

• Főbb tevékenységek és feladatkörök

 

Szakmai munka irányítása. A szervezet fő tevékenysége: tudományos utánpótlás, tehetséggondozás, felnőttképzési témájú kutatások támogatása, kulturális tevékenységek támogatása. Vezetési és ügyviteli feladatok (forrásteremtés, stratégiai tervezés, projekttervezés és menedzsment képviselet) ellátása.

Időtartam (-tól -ig)

• Munkáltató neve

• Tevékenység típusa, ágazat

• Foglalkozás, beosztás

• Főbb tevékenységek és feladatkörök

 

1994-1998

Nullpont Kulturális Egyesület

Oktatási,kulturális szektor

Egyesületi titkár

Adminisztratív, menedzsment feladatok, forrásteremtés, rendezvényszervezés, önkéntesszervezés, önkéntesek irányítása. Nullpont Kulturális Egyesület – 1995. Kultúra és gazdaság nemzetközi konferencia, szervező; 1997. Kultúra és média nemzetközi konferencia, szervező; 1999. Kultúra és öntevékenység nemzetközi konferencia, szervező, Tudományos Bizottság titkára.

 

 

Tanulmányok

 

• Időtartam

 

1998. – 2001.

 

• Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és típusa

 

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (2000-től Debreceni Egyetem), Debrecen

 

• Érintett főbb tárgyak/készségek

 

Kutatásmódszertan, Oktatás és társadalom, Kultúra és társadalom, Oktatás és politika, Kultúra és politika, Oktatás és gazdaság, Kultúra és gazdaság, Felnőttoktatás és közművelődés történeti és társadalmi összefüggései, Felnőttoktatás és politika, Oktatásszociológia, Didaktika

 

• Elnyert képesítés megnevezése

 

Neveléstudományi Ph.D. (2006), Téma: Szektorsemlegesség a kultúra területén. Kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban

 

 

 

• Időtartam

 

1993 – 1998.

 

• Oktatást/képzést nyújtó szervezet

 

Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, (2000-től Debreceni Egyetem), Debrecen

 

• Érintett főbb tárgyak/készségek

 

Rendszerelmélet, Általános és összehasonlító andragógia, Humán erőforrás menedzsment, Felnőttképzési menedzsment, Andragógiai curriculumtervezés, Szakképzés – átképzés, Kiscsoportok fejlesztésének módszertana, Kommunikációelmélet, Médiaszociológia, Média menedzsment, Marketing és PR

 

• Elnyert képesítés megnevezése

 

Okleveles művelődési és felnőttképzési menedzser (1998), Téma: Szervezeti kultúra vizsgálata

 

 

 

 

 

Egyéni készségek

és kompetenciák

 

Vezetési, projektvezetési készségek – munkahelyen és civil szervezetekben 1993 óta folyamatosan Nullpont Kulturális Egyesület (1994-1998, 2013-), Életvonal Alapítvány (2000-), Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete (2004-)

Kutatócsoportokban közreműködés, projektmenedzseri, projektassztisztensi tevékenység 1998 óta folyamatosan Debreceni Egyetem – felsőoktatási, felnőttképzési és nonprofit témájú kutatások kutatócsoportjaiban együttműködés. 1998 óta folyamatosan.

Készségek pályázatírás, pályázati menedzsment tevékenység területén. Debreceni Egyetem, BTK, GyFK; Nullpont Kulturális Egyesület, Életvonal Alapítvány, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete (és egyéb szervezetei keretek) 1993 óta folyamatosan/

Tanácsadói, tréneri készségek. Tanácsadói (képzési és elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientációs,-korrekciós tanácsadás, nonprofit tréneri tevékenység (Nullpont Kulturális Egyesület, Életvonal Alapítvány, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Bihar Szabadművelődési és Népfőiskola Egyesület, Kultúrász Közhasznú Egyesület és egyéb szervezetek számára) 1998 óta folyamatosan.

Oktatói, tréneri készségek. Oktatói, tréneri tevékenység (speciális célcsoportokban, pl. tartós munkanélküliek, diplomás álláskeresők, Gyesen, Gyeden lévő nők, hátrányos helyzetű fiatalok) felnőttképzés módszertana, szabadidő-szervezés, pályatanácsadás, nonprofit menedzsment témakörökben. Például az alábbi projektekben: TÁMOP 3.2.3-08/2-2009 Kulturális projektciklus menedzsment képzés (TIT Jurányi Lajos Egyesülete), TÁMOP 3.2.3-08/1-2009 Felnőttképzési menedzsment képzés (Hajdú-Bihar Megyei TIT) TÁMOP 3.2.3-08/1-2009 Eseménymenedzsment képzés (Hajdú-Bihar Megyei TIT), TÁMOP 3.2.4-08/2-2009 Könyvtáros, mint felnőttoktató képzés (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)

 

 

Anyanyelv

 

 

magyar

 

Egyéb nyelvismeret

 

 

 

Angol nyelv

 

 

Szövegértés

Beszéd

Írás

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

 

B2

B2

B1

B1

B2

 

 

 

 

 

 

 

 

Társas készségek és

kompetenciák

 

Szociális érzékenység, nyitottság, segítőkészség (oktatási, felnőttoktatási tevékenység során, munkahelyen szerzett tapasztalat; civil szervezetnél szerzett tapasztalat)

Kommunikációs készség, együttműködési készség (munkahelyeken, tréningeken, civil szervezetnél szerzett tapasztalat)

Problémamegoldó képesség (munkahelyen, civil szervezetnél szerzett tapasztalat)

Konfliktuskezelő készség (munkahelyen, civil szervezetnél szerzett tapasztalat)

 

Szervezési készségek és kompetenciák

 

Vezetői készségek, munkacsoport irányításában szerzett tapasztalat (pályázatírás során, kutatási projektekben, munkahelyen szerzett tapasztalat)

Együttműködési készség, kapcsolatteremtő képesség (civil szervezetnél és munkahelyen szerzett tapasztalat

 

Műszaki készségek és kompetenciák

 

Oktatástechnikai eszközök használata

 

Számítógép-felhasználói

készségek és kompetenciák

 

        Microsoft Office™ eszközök (Word™, Excel™  és PowerPoint™), SPSS for Windows

 

Művészi készségek és kompetenciák

 

 

Filmművészet (tanulmányok révén)

 

Járművezetői engedély

 

B - kategóriás jogosítvány

 

Kiegészítő információk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2016.11.17.

 

 

- Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra 30 órás képzés (A képzés alapítója: K+F Stúdió Kft., Alapítási engedély száma: 82/35/2012)

- A 90-es évek közepe óta kulturális és oktatási célú nonprofit szervezetekben önkéntes munkát végzek és szakmai feladatokat is vállalok, hazai és Európai Uniós pályázati projektekben veszek részt (pl. HEFOP/2004/ 3.3 A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése – Tantervfejlesztés alprogram, TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0025 Népfőiskolák együttműködése Európában, TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0012 Egyetemes tehetség).

- Bírálati tevékenység, XXIX. és XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció dolgozatainak bírálata a Közművelődési Alszekció Bíráló Bizottsági tagjaként.

- Felnőttképzési szakértő F0672 nyilvántartásba vételi számon Felnőttképzési igazgatás szakterülete.

- A Debreceni Egyetem felnőttképzési stratégiáját, munkatervét kidolgozó munkacsoport tagja. (2007-2008)

- Tudományos munkásság: több mint 50 publikáció, közel 60 konferencia előadás. További információk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10012427

- MTA köztestületi tagság - Filozófiai és Történettudományok Osztálya Pedagógiai Bizottság. Tagság - Andragógiai Albizottság, Nevelésszociológiai Albizottság.

- Törzstagság, opponensi tevékenység - Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi - Doktori Program, Debrecen

- DE BTK Andragógia Tanszéken Junior Kutatóműhely alapítása a tehetséges hallgatók támogatására.

- Az NKÖM Közművelődési Akkreditációs Bizottságának értékelője.

- Lektori tevékenység kulturális és felnőttképzési szakkönyvek esetében,pl. Szabó József (szerk.): Múzeumandragógia a gyakorlatban,  Szabó János Zoltán: A fesztiváljelenség, Hunyadi Zsuzsa - Inkei Péter - Szabó János Zoltán: Fesztivál-világ, Jászberényi József: Időskori ageizmus

- A Pedagógus Továbbképzés Akkreditációs folyamatában képzések kialakítása.

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

2012-től a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének tagja

2008-tól az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottságnak tagja.

2007-től az MTA Nevelésszociológiai Albizottságának tagja.

2006-tól az MTA Köztestület, Filozófiai és Történettudományok Osztályának tagja.

 2004-től a Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesületének elnökségi tagja.

 

 

Dr. Márkus Edina Ilona