Kutatói tevékenység

1997 óta veszek részt különböző kutatócsoportok munkájában, elsősorban a felnőttképzési intézményrendszerre vonatkozó és a civil szektort érintő kutatásokban. Eddig munkáim elsősorban a nemformális és informális tanulás, művelődés intézményes vonatkozásai témaköréhez kapcsolódnak. Az elmúlt időszakban a nemformális és informális keretekben folyó felnőttképzési tevékenység vizsgálata foglalkoztat. Az OTKA által támogatott LeaRn Tanuló régiók Magyarországon: az elmélettől a valóságig kutatásban a Személyes tanulás munkacsoport általános képzésekkel foglalkozó alcsoportjának vezetője vagyok. A hazai általános célú felnőttképzési tevékenységet végző intézmények igen nagy számban fellelhetők, több ágazat (felnőttképzési, közművelődési) és szektor (állami, piaci, nonprofit) intézményei pl. a művelődési intézményrendszer (művelődési házak, múzeumok); a népfőiskolák hálózata; a Türr István Kutató és Képzőközpontok, munkahelyek, iskolarendszeren kívüli felnőttképzést végző vállalkozások. Különösen azért érdekes ez a probléma számomra, mert több szektor intézményei, többféle indíttatásból, módszertannal és forrásokból indítanak ilyen programokat, így a meglévő nyilvántartások nem összegzik ezeket az adatokat, jelenleg csak becsülhető a felnőttképzés általános képzési területének nagysága, minősége, területi megoszlása, az általános képzést végző intézmények, a képzési programok és képzésben résztvevők száma.

 

2006-ban szereztem Ph.D fokozatot (101/2006 Ph.D) neveléstudomány tudományágban a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományok Doktori Iskola (jelenleg Humán Tudományok Doktori Iskola) Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program Felnőttnevelés és közművelődés alprogramjának keretében. Az értekezésem címe: Szektorsemlegesség a kultúra területén. Kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Programjának alapító belső tagjaként részt veszek a doktori program oktató- és kutató munkájában.

Ajánlom figyelmébe a Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj által támogatott Az általános célú felnőttképzés helyzete Magyarországon című kutatásom honlapját. Elérhetősége: https://altalanos-felnottkepzes.webnode.hu/

Az alábbi táblázatban a kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való közreműködéseimet foglalom össze 1997-től napjainkig.

 

Téma

Időszak

Adományozó intézmény

Szerep

Felnőttoktatási Atlasz kutatás

(Vezető: Heribert Hinzen)

1997-2001

Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete

A kutatócsoport tagja

Die Transformationsprozesse im Kulturbereich mittel- und ostmitteleuropäischer Städte im Hinblick auf das Dritte System.

(Vezető: Matthias Theodor Vogt)

2000

Volkswagen Alapítvány

A Debreceni Egyetem kutatócsoportjának tagja

A kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években

2000

Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért

Kutató

Önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműködése az Észak-alföldi régióban

2006

OKM Kiemelt Intézményi Támogatások

Kutatásvezető

A felnőttkori tudáskorrekciós elköteleződés és az autonóm tanulás (Vezető: Forray R. Katalin)

2006-2009

OTKA

A kutatócsoport tagja

A felsőoktatás és felnőttképzés szerepe a regionális átalakulásban (Vezető: Kozma Tamás)

2007-2010

OTKA

Az LLL munkacsoport tagja

Az egyházak oktatási szerepe Közép- és Kelet-Európában a politikai változások után

(Vezető: Pusztai Gabriella)

2007-2010

EU FP6

A felnőttoktatás és egyház munkacsoport tagja

Civil szféra humán erőforrás kapacitásának szerepe a vidékfejlesztésben (Vezető: Juhász Erika)

2012

Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat

Társkutató

Tanuló régiók Magyarországon (Vezető: Kozma Tamás)

2012-2015

OTKA

Az LLL, kultúra munkacsoport tagja, az általános képzés alcsoport vezetője

TECERN - Teacher Education Central European Research Network (Vezető: Pusztai Gabriella)

2013

Visegrádi Alap

A tanártovábbképzés oktatáspolitikai aspektusai munkacsoport vezetője

Az általános célú felnőttképzés helyzete Magyarországon

2013-2014

TÁMOP -Nemzeti Kiválóság Program

Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj

Kutató

LearnInnov - Társadalmi innovációk és közösség tanulás 2017-2019 EFOP Kutató