Oktatói tevékenység

2000-től tanítok a Debreceni Egyetemen. Az elmúlt években szociálpedagógus, művelődésszervező alapképzési szakos, andragógia BA, emberi erőforrás tanácsadó és andragógia MA szakos, valamint pedagógus szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak tanítottam felnőttképzési, projekt- és nonprofit menedzsment tematikájú tárgyakat. Jelenleg a Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetében egyetemi adjunktusként dolgozom. Az elmúlt időszakban általam oktatott tantárgyak: Andragógiai kutatások, Neveléstudományi kutatások, Életkorok pedagógiája III., A felnőttoktatás hazai és nemzetközi intézményrendszere I-II., Felnőttképzési szolgáltatások I-II., A felnőttképzés módszertana I-II., Projektmenedzsment és pályázatírás I-II., A nonprofit szektor menedzsmentje.

 

Az oktatói munkám fontos részét képezi az alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók szakdolgozatának és Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatának vezetése. A Tudományos Diákköri Konferenciákon 2003-ban különdíjat, 2009-ben különdíjat és harmadik helyezést, 2011-ben második helyezést, 2013-ban első helyezést, 2015-ben első helyezést és különdíjat értek el pályamunkáikkal hallgatóim.

 

Fontosnak tartom a felsőoktatásban tanuló hallgatók tehetséggondozását. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) témavezető tanára vagyok. 2008-tól részt veszek a Debreceni Egyetem Tudományos Diákköri munkájában, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Andragógia Tanszék TDK Szakmai Műhelyének a vezetője vagyok. Többek között az intézetünk Nemzeti Tehetség Program pályázatainak megírása és menedzselése, a tanszéki TDK tevékenység, házi forduló megszervezése a feladatom.

 

Az oktatástervezésben, tantervfejlesztésben is aktívan részt veszek, különösen a művelődésszervező főiskolai alapszak és az andragógia BA szak létesítési és indítási dokumentumainak kidolgozásában (2001-2002, illetve 2004-2005), valamint az emberi erőforrás tanácsadó MA szak (2007-2008), a kulturális örökségmenedzsment és intézményi HR tanácsadó szakirányú továbbképzési szak (2012), a Közösségszervezés BA szak (2016) szakindítási dokumentumának kialakításában. Az andragógia BA, a Közösségszervezés BA, az andragógia MA, az emberi erőforrás tanácsadó MA szakokegyes tantárgyainak vagyok a felelőse, valamint az említett szakirányú továbbképzés szakok egyes tárgyainak vagyok felelőse.

 

2003-tól részt veszek az andragógia BA szak és az andragógia, kulturális mediátor és emberi erőforrás tanácsadó MA szakok létesítését célzó hazai felsőoktatási intézmények képviselőiből álló konzorcium (2006 szeptemberétől szakbizottság) munkájában. 2006-tól közreműködök a nonprofit képzések kialakítását célzó Nonprofit Képzési Műhely munkájában.

 

Tanácsadói (képzési és elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientációs,-korrekciós tanácsadás), nonprofit tréneri tevékenységet (Nullpont Kulturális Egyesület, Életvonal Alapítvány, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Bihar Szabadművelődési és Népfőiskola Egyesület, Kultúrász Közhasznú Egyesület és egyéb szervezetek számára) folytatok 1998 óta folyamatosan.

 

Oktatói, tréneri munkát végzek speciális célcsoportokban, pl. tartós munkanélküliek, diplomás álláskeresők, Gyesen, Gyeden lévő nők, hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés módszertana, szabadidő-szervezés, pályatanácsadás, nonprofit menedzsment témakörökben. Például az alábbi projektekben: TÁMOP 3.2.3-08/2-2009 Kulturális projektciklus menedzsment képzés (TIT Jurányi Lajos Egyesülete), TÁMOP 3.2.3-08/1-2009 Felnőttképzési menedzsment képzés (Hajdú-Bihar Megyei TIT) TÁMOP 3.2.3-08/1-2009 Eseménymenedzsment képzés (Hajdú-Bihar Megyei TIT), TÁMOP 3.2.4-08/2-2009 Könyvtáros, mint felnőttoktató képzés (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)