Publikációk

A Magyar Tudományos Művek Tárában az alábbi linken elérhető a folyamatosan aktualizált publikációs lista.

  https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10012427

 

Tanulmányok (folyóirat, gyűjteményes kötet), könyvfejezetek, könyvek

2016.

3. Pillar II. :Non-formal Learning: Learning outside the School. (Társszerző: Györgyi Zoltán) In: Tamás Kozma (ed.): Learning regions in Hungary: from theory to reality. rno: Tribun EU, pp. 57-71.

Amikor a harmadik az első: A civil szektor többféle nézőpontból. Debrecen, Csokonai Kiadó 270 p.

A formális és nem formális felnőttkori tanulás térségi vetületei. (Társszerző: Engler Ágnes) Educatio 5: (2) pp10-183

2015.

Általános felnőttképzés. (Társszerzők: Juhász Erika, Szabó Barbara) In: Kozma Tamás (et. al.): Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig. Debrecen: University of Debrecen, CHERD 109-116.

Magyarországi pedagógusok továbbképzési tapasztalatai és tanulási tervei. In: Pusztai Gabriella – Morvai Laura (szerk.): Pálya-modell: Igények és lehetőségek a pedagógus-továbbképzés változó rendszerében. 291 p. Nagyvárad. Partium Press 107-127.

A pedagógusok, mint felnőtt tanulók – A pedagógusok továbbképzési motivációja, igényei. (Társszerző: Szabó Barbara)  Felnőttképzési Szemle IX. évf. 2. szám 56-64.

2014.

Edina, Márkus– Gábor, Erdei (2014): Educational policy aspects of teacher Continuing Professional Development in Hungary. In: G, Pusztai - Á, Engler (szerk.): Teacher Education: Case Studies in Comparative Perspective. 184 p. Debrecen: University of Debrecen, CHERD, 97-104. (EDUCATIONAL RESEARCH IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE; II.)

Márkus Edina (2014): Az általános célú felnőttképzés szakértői interjúk tükrében. In: Juhász Erika (szerk.): Közösségi művelődés - közösségi tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete; KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 235-262.

Márkus Edina (2014): Az általános célú felnőttképzést végző intézmények és programjaik regionális megközelítésben. Képzés és Gyakorlat 12. (3-4) 2-25. p.

Márkus Edina (2014): A pedagógus-továbbképzések Magyarországon, különös tekintettel az informatika területére (Társszerzők: Rácz Ikdikó, Erdei Gábor)

In: Németh Nóra Veronika (szerk.): Képzők és képzettek: Pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. Szeged: Belvedere Meridionale, 99-115.

2013.

Edina, Márkus (2013): Organization in adult education. In: Ákos, Münnich – Gergely, Angyalosi – Gabriella, Pusztai: Interdisciplinary Research in Humanities. Debrecen: Debreceni Egyetem, 293-302. p.

Márkus Edina (2013): Pályaorientációs alapok. In: Juhász Erika - Pete Nikoletta (szerk.): Tréningek a tehetséggondozásban. Szeged: Belvedere Meridionale, 88-112. p.

2012.

2012. Az általános képzések vizsgálatát célzó kutatások. (Társszerző: Miklósi Márta) In: Juhász Erika – Chrappán Magdolna (2012): Tanulás és művelődés. Debrecen, Debreceni Egyetem 330-339.

https://ni.unideb.hu/learn/letoltes/Eredmenyek/07_Altalanos_kepzesek_Markus%20-%20Takacs%20-%20Miklosi.pdf

2012. A felnőttképzési szolgáltatások megjelenése az Európai Unió oktatási dokumentumaiban. In: Juhász Erika – Chrappán Magdolna (2012): Tanulás és művelődés. Debrecen, Debreceni Egyetem 322-329.

https://www.kulturasz.hu/letoltes/kotet2012.pdf

2012. A nonprofit szektor társadalmi és gazdasági szerepeinek vizsgálata, különös tekintettel a foglalkoztatási funkcióra. In: Juhász Erika – Pete Nikoletta (2012): Civil szervezetek humán erőforrása. Szeged – Debrecen, Belvedere Meridionale – Kultúrász Közhasznú Egyesület 6-16.

2012. Nonprofit Organizations Serving Cultural Purposes in East Central European Cities. In: Erika Juhász (ed.): Education in Transition. Slovakia, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 196-207.

2012. A civil szervezetek képzései hátrányos helyzetű felnőttek számára. In: Buda András (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai. Debrecen, Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete - Doktoranduszok Kiss Árpád Egyesülete

2011.

2011. Fejlesztések a közművelődés területén az Észak-alföldi régióban. In: Erdei Gábor (szerk.): Andragógia és közművelődés. Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben. Felnőttnevelés, közművelődés Acta Andragogiae et Culturae sorozat 23. szám, Debrecen, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete 179-183.

2011. Projekttervezés az Európai Unióban. In: Juhász Erika (szerk.): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete 39-61.

2010.

2010. Durkó Mátyás elképzelései az önnevelési képesség kialakulásáról, fejlesztési lehetőségeiről. In: Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Debrecen, Center for Higher Education Research and Development 359-362.

https://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_OktatasV.pdf

2010. Az önnevelés, önművelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. (Társszerző: Juhász  Erika) In: Majdán János – Tóth Sándor Attila (szerk.): A kultúráért és a felnőttképzésért. Ünnepi kötet Sári Mihály 60. születésnapjára. Baja, Eötvös József Főiskolai Kiadó 41-49.

2010. Kompetenciák és munkaalkalmasság a felnőttképzés szemszögéből. In: Kozma Tamás – Ceglédi Tímea (szerk.) (2010): Régió és oktatás: A Partium esete. Debrecen, CHERD-Hungary: Center for Higher Education Research and Development 267-272.

https://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_oktatas_VII_cimlapokkal_nyomdakesz.pdf

2010. A felnőttképzési szolgáltatások szerepe. Elvárások és valóság. In: Juhász Erika – Szabó Irma (szerk.): Nemzetnevelés – Felnőttnevelés – Közművelődés. Debrecen, Csokonai Kiadó –Debreceni Egyetem – Kultúrász Közhasznú Egyesület 238-244.

https://www.kulturasz.hu/letoltes/kotet.pdf

2010. A projektszervezés koncepciója és struktúrája. In: Juhász Erika (szerk.): Kulturális projektciklus menedzsment. Elektronikus tananyag. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesülete 226-277.

2010. Durkói gondolatok az önnevelési, önművelési képesség fejlődéséről, fejlesztéséről. In: Forray R. Katalin – Juhász Erika (szerk.): Nonformális – informális – autonóm tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem 58-63.

2008.

2008. Az autonóm tanulás hazai előzményeiből – Az önnevelés, önművelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban (társszerző: Juhász Erika) Educatio, 2. szám 313-318.

https://epa.oszk.hu/01500/01551/00044/pdf/721.pdf

2008. Szektorsemlegesség a kultúra területén – Kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban In: Kelemen Lajos – Márkus Edina – Móré Mariann (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok II. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok HPFK 97-225.

2008. A nonprofit szektor fejlődése Európában és az Egyesült Államokban. In: Társadalomtudományi Tanulmányok I. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok HPFK 125-142.

2008. Önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműködése az Észak-alföldi régióban. (Társszerzők: Szerepi Sándor, Rákó Erzsébet) In: Társadalomtudományi Tanulmányok I. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok HPFK 155-161.

2008. Szektorsemlegesség a kultúra területén. Kulturális célú civil szervezetek. In Juhász Erika (szerk.): Andragógia és közművelődés. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 21. szám Debrecen, Debreceni Egyetem 477-488.

2006.

2006. Szektorsemlegesség a kultúra területén – Kulturális célú nonprofit szervezetek. SZÍN – Közösségi művelődés október 35-39.

https://epa.oszk.hu/01300/01306/00038/markus_edina.htm

2005.

2005 Civilek az élethosszig tartó tanulásért. In Pusztai Gabriella (szerk.): Régió és oktatás. Európai dimenziók. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Egyesülete 269-274.

https://terd.unideb.hu/doc/konyv/5/zb_markuse.pdf

2003.

Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben. (Társszerző: Csoba Judit, Juhász Erika, Szabó János Zoltán) Debreceni Szemle, 1. szám 27-51.

Amerikai közösségi főiskolák funkciói. In Éles Csaba (szerk.): Nézőpontok és látleletek. Acta Andragogiae et Culturae 20. szám 155-165.

2002. 

Felsőoktatás és régió – különös tekintettel az angol felsőoktatásra. (Társszerző: Juhász Erika) In Hrubos Ildikó (szerk.) Educatio ősz 463-473.

https://epa.oszk.hu/01500/01551/00021/pdf/483.pdf

2001. 

Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években. In Rubovszky Kálmán (szerk.): Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. Acta Andragogiae et Culturae 19. szám, Debrecen, Debreceni Egyetem 127-143

Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben. (Társszerzők: Csoba Judit – Márkus Edina – Szabó János Zoltán.) In Rubovszky Kálmán (szerk.): Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám. Debrecen, DE, 99-126.

2000. 

A vállalati kultúra nemzeti sajátosságai In Éles Csaba – Kálmán Anikó (szerk.): Kihívások és közvetítések. Acta Andragogiae et Culturae 18. szám, Debrecen, 20-34.

1999. 

Természettudományos tévképzetek iskolai vizsgálata. (Társszerzők: Juhász Erika - Szabó Irma), Iskolakultúra 10. szám 97-103.

https://epa.oszk.hu/00000/00011/00031/pdf/iskolakultura_EPA00011_1999_10_097-103.pdf

1998.    

Szakképzés a holnap Európájában. (Társszerző: Balogh Réka) In Rubovszky Kálmán (szerk.): Művelődéstudományi tanulmányok. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 17. szám. Debrecen, KLTE, 73-84.

1997.

Integráció a közművelődésben. (Társszerző: Balogh Réka) In Kozma Tamás (szerk.) Euroharmonizáció. Budapest, Educatio 65-77.

 

Tanulmánykötetek (szerkesztés):

2008. Kelemen Lajos – Márkus Edina – Móré Mariann (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok II. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok HPFK

 

Egyéb publikációk

2011. Jó gyakorlatok, innovációk, EU programok hatása. Szekció-összefoglaló. In: Erdei Gábor (szerk.): Andragógia és közművelődés. Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben. Felnőttnevelés, közművelődés Acta Andragogiae et Culturae sorozat 23. szám, Debrecen, Debreceni Egyetem, Neveléstudományok Intézete 160-162.

2010. Tananyag az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak Felnőttképzési szolgáltatások I-II. tantárgyához. Elektronikus tananyag. Debrecen

2009. Válogatott bibliográfia Durkó Mátyás munkáiból az önirányított tanulás, önnevelés témakörében (Társszerző: Juhász Erika) "A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés" című OTKA kutatás keretében (OTKA Nyilvántartási szám K63555)

2007. A Debreceni Egyetem felnőttképzési stratégiája (Társszerző: Chrappán Magdolna, Tóth Anikó) Debrecen, Debreceni Egyetem

https://www.unideb.hu/portal/sites/default/files/togyib/felnottkepzesi_strategia.pdf

2006. Szektorsemlegesség a kultúra területén. Kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban. Doktori értekezés. Kézirat. Debrecen, Debreceni Egyetem

https://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/79652/5/ertekezes.pdf

2006. Szektorsemlegesség a kultúra területén. Kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban. Doktori értekezés tézisei. Kézirat. Debrecen, Debreceni Egyetem

https://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/79652/7/tezis_hu.pdf

2002. Community College az amerikai szakirodalomban. Kéziratos beszámoló. Budapest, Oktatáskutató Intézet könyvtára, D 5421

2001. Felsőoktatás és régió.(Társszerző: Juhász Erika) Kéziratos beszámoló Budapest, Oktatáskutató Intézet könyvtára, D 5403

1999. Kultúra és piacgazdaság - Nemzetközi konferenciasorozat Debrecenben. Művelődés - Népfőiskola – Társadalom. téli szám

1999. Civil szervezetek az EU dokumentumaiban Művelődés - Népfőiskola – Társadalom. tavaszi szám